Select Page

Poštovani nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta islamskih nauka,

zbog planiranog rada na održavanju DL sistema FIN-a, u cilju unapređenja performansi i funkcionalnosti, bit će potrebno privremeno obustavljanje rada sistema i na sistemu, u trajanju od 2 do 3 sata.

Obustava je planirana za petak, 29. 03., od 12:30 do 15:30.

S tim u vezi, molimo da se u tom vremenskom razdoblju nikako ne koristi sistem E-platforme FIN-a kako bismo spriječili moguće komplikacije.