Select Page

Emir Brašnjić branit će magistarski rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

“Racionalistička misao imama Maturidija i njen značaj za muslimane u Bosni i Hercegovini danas” dana 20.07.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Obavještenje-odbrana završnog rada Emir Brasnjic za Oslobođenje objava 20 06 2023