Select Page

 

 (Sarajevo, 19. 12. 2022.)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

 

Poštovani nastavnici, nastavnice, saradnici, saradnice, zaposlenici Fakulteta islamskih nauka,

kolege studenti i studentice,

es-selamu alejkum.

Izuzetno mi je drago da danas na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu obilježavamo Međunarodni dan arapskog jezika.

Drago mi je, jer ćemo kroz različite sadržaje imati priliku ukazati na značaj arapskog jezika općenito, a posebno za nas nastavnike i studente Fakulteta islamskih nauka.

U ovoj 2022. godini Fakultet islamskih nauka puni 45. godinu rada i nastavlja svijetlu višestoljetnu tradiciju visokog islamskog obrazovanja na evropskom tlu unutar kojeg je uloga arapskog jezika izuzetno važna i nezamjenljiva.

U obrazovnom sistemu na području Bosne i Hercegovine arapski jezik u kontinuitetu je prisutan od kraja XV. stoljeća pa sve do danas:

Prvo, u vjerskim obrazovnim institucijama (medresama), a krajem devetnaestog stoljeća, arapski jezik, kao jezik svjetske kulture i civilizacije, ulazi i u svjetovne škole.

Drugo, stoljećima je ostao jezik nauke, kulture i napredne misli u Bosni i Hercegovini na kojem je napisan veliki broj djela u oblasti religije, književnosti, jezika, logike, filozofije i historije.

Arapski jezik i islam su dva neodvojiva pojma, jer se suština vjere ne može razumjeti bez poznavanja arapskog jezika, budući da je temeljna literatura iz islamskih nauka ispisana na arapskom jeziku.

Hvala Allahu, dž.š., Bosna i Hercegovina je kroz povijest uvijek imala talentiranih ljudi koji su svoju darovitost pokazivali na različitim poljima i pronosili najljepši glas o svojoj domovini i propitivanja kakva je i kolika je ta Bosna koja je iznjedrila takve velikane.

Bosna je imala vrhunske mufessire, muhaddise, šerijatske pravnike, izuzetne poznavaoce akaida, tesavvufa, arapske stilistike i metrike i drugih islamskih nauka koji su svoja djela ispisivali na arapskome jeziku, a mogla su se ravnopravno mjeriti s najvećim svjetskim dostignućima.

Arapski jezik predstavlja i neodvojivi segment historijskog i kulturno-civilizacijskog identiteta ne samo bošnjačkog, nego i drugih evropskih naroda. Tokom srednjeg vijeka, arapski jezik je bio glavni jezik kulture i nauke, što je dovelo do brojnih arabizama u evropskim jezicima na području filozofije, astronomije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka. Kao posuđenice, orijentalizmi predstavljaju leksičko blago jednog jezika, jer svjedoče o njegovom razvojnom toku i kulturološko-historijskom razvoju jezičke zajednice. Njihov kulturološki značaj proizlazi iz poimanja jezika kao proizvoda duhovne kulture jednog naroda i istovremeno kao prenosnika te kulture, a ne samo kao sredstva komunikacije.

Orijentalni jezici (arapski, perzijski i turski) i kultura imaju veoma dugu tradiciju izučavanja na brojnim prestižnim evropskim i svjetskim univerzitetima (Sjedinjene Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Turska, Španija…).

Izučavanje arapskog jezika nam je značajno i iz vjerskih razloga. Arapski je jezik Kur'ana i sunneta Muhammeda, s.a.v.s., i vjerski faktor se ogleda u potrebi memoriranja i pravilnog tumačenja Objave, što su razlozi prvobitnih interesovanja za arapski jezik na ovom podneblju.

Budući da je arapski – jezik temeljnih izvora islama, religije koja danas broji preko milijardu i sedam stotina sljedbenika u svijetu, on je jedan od snažnih integrirajućih faktora, koji  povezuje sljedbenike Muhammeda, s.a.v.s., gdje god se nalazili. Oni se pozdravljaju na arapskom jeziku, na namaz se pozivaju ezanom i namaz obavljaju, na arapskom jeziku. Kada se dijete rađa uče mu se ezan i ikamet, kada čovjek umire navodi se da izgovori kelimei-šehadet, a potom mu se klanja dženaza-namaz, sve na arapskom jeziku. Početak života i njegov kraj na ovome svijetu su u znaku arapskog jezika. Kada se izravno obraćamo Allahu, dž.š., kroz dove i zikr najčešće to činimo na arapskom jeziku.

Odnosi Bosne i Hercegovine i zemalja arapskog govornog područja uvijek su bili uspješni u domenima ekonomskog, političkog i kulturnog života. Tako je izučavanje arapskog jezika značajno i iz ekonomskih razloga. Najpoznatije bosanskohercegovačke firme godinama su realizirale brojne velike projekte u arapskim zemljama, posebno u Iraku i Libiji. U vremenima poslije agresije Arapi ne dolaze u našu zemlju samo kao turisti, nego i kao poslovni ljudi i investitori, čime se otvaraju prilike za zapošljavanje i izravnu komunikaciju na arapskom  jeziku.

Savremeni procesi sveopće globalizacije i svakodnevna kulturološka prožimanja ljudi različitog etničkog porijekla zahtijevaju i poznavanje najraširenijih svjetskih jezika, a arapski jezik je jedan od njih.

U novije vrijeme arapski jezik ponovno dobiva na značaju. Pri tome veliku ulogu ima, između ostalog, povratak muslimana svojoj vjeri, ekonomski uticaj Arapa u svijetu, ali i mediji, poput katarske Al-Jazeere, kao i izuzetna promocija arapskog jezika, arapske kulture te općenito islama, na ovogodišnjem tek završenom Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Drago nam je da se već treću godinu Međunarodni dan arapskog jezika obilježava na najvišem institucionalnom nivou Islamske zajednice i da to postaje redovna godišnja aktivnost naših obrazovnih ustanova.

Zato se želim iskreno zahvaliti Udruženju studenata i pohvaliti njihovu angažiranost, na čelu sa studentom drugog ciklusa studija Hilmijem Šerbijem, koji nam je zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, a pod mentorstvom Katedre za filologiju Kur'ana i profesorica Amire Trnka-Uzunović, rukovodioca Katedre i prof. dr. Zehre Alispahić, priredio program posvećen arapskome jeziku.

Iskreno se nadam da će ovo naše današnje obilježavanje Međunarodnog dana arapskog jezika doprinijeti boljem razumijevanju važnosti arapskog jezika, njegovom kvalitetnijem izučavanju i potaknuti posebno vas, studente i studentice Fakulteta islamskih nauka, da ga bolje upoznate kako biste se njime bez poteškoća koristili u svom budućem naučnoistraživačkom radu, odnosno u boljem sagledavanju nepreglednih obzorja islamskih nauka te kulturnih i civilizacijskih dostignuća koja su utemeljena na arapskom jeziku.

Želim da istrajete u dobru i da svaka vaša buduća aktivnost bude bolja od prethodne!

Es-Selamu alejkum!