Select Page

 

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, je 17. januara 2019. godine održana javna odbrana magistarskog rada kandidata Muamera Ćatića pod naslovom
Stilske posebnosti figurativnog kur'anskog izraza, pred komisijom u sastavu: dr Almir Fatić, vanredni profesor i predsjednik komisije, dr Jusuf Ramić, profesor emeritus i član komisije, te dr Džemal Latić, redovni profesor, mentor i član komisije.

Muamer Ćatić rodjen je 1988 u Bihaću. Osnovnu školu završio je u Velikoj Kladuši, potom medresu „Džemaludin ef. Čaušević” u Cazinu. Obrazovanje je nastavio na Unverzitetu Al-Azhar u Kairu, gdje je studirao na Usulud-din (teološki fakultet), opredijelivši se za odsjek Akaid i Filozofija na trećoj godini studija. Nostrifikacijom diplome stečene na Al-Azharu Ćatiću je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu dodijeljeno zvanje profesora islamske teologije.
Govori arapski i engleski, a trenutno uči i njemački jezik. Bavi se prevođenjem s arapskog jezika. Svojevremeno je bio angažiran kao profesor u Medresi “Džemaludin Čaušević” na predmetu Filozofija te kao profesor Vjeronauke u “Gimnaziji” Cazin.
Prvu imamsku dužnost obavljao je u džematu Krivaja, MIZ Cazin, potom u gradskom džematu Velika Kladuša, nakon čega dobiva posao imama u džematu Ingolstadt, SR Njemačka.
Oženjen je i otac dvoje djece.