Select Page

Sastanak Jamal Barzanji grupe, 07. juna 2021.

U ponedjeljak, 07. juna 2021. godine, održan je online sastanak u okviru redovnog mjesečnog okupljanja Barzanji grupe. Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka, Shenandoah Univerziteta i Bridgewater Koledža iz SAD-a, te Internacionalnog islamskog univerziteta u Maleziji. Na sastanku se razgovaralo o budućim planovima saradnje u formi međunarodnih konferencija, treninga, virtualne razmjene studenata i nastavnog osoblja te drugih mogućih projekata.