Select Page

 

Od 26. do 27. septembra, u hotelu Holiday Inn, održan je prvi certificirani seminar o međunarodnom humanitarnom pravu i islamskom pravu u oružanim sukobima. Organizatori ovoga dvodnevnog seminara su Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK) i Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Ispred Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, kao suorganizatora seminara, prisutnima se obratio prof. dr Aid Smajić, koordinator za međunarodnu suradnju na FIN-u. Dr Smajić se posebno zahvalio predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Bosni i Hercegovini koji su inicirali ovaj naučni skup, te istaknuo kako Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu već nekoliko godina ima uspješnu suradnju s predstavnicima ove međunarodne organizacije.
U kontekstu zadate teme „Oružani sukob iz perspektive međunarodnog humanitarnog i islamskog prava“ kroz ovaj seminar se, između ostalog, nastojalo:

  • promovirati razumijevanje principa međunarodnog humanitarnog i islamskog prava i ispitati njihovu kompatabilnost,
  • istaći prijeporna pitanja i izazove u pogledu ove teme,
  • osnažiti saradnju i dijalog između institucija Islamske zajednice, muslimanskih učenjaka i predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog križa u cilju zaštite života i dostojanstva žrtava oružanih sukoba, te
  • pokušati pronaći prostor za zajedničko djelovanje različitih nosilaca humanitarnih akcija u današnjim okolnostima.

Prisutnima su se pozdravnim govorom obratili i prof. dr Zuhdija Hasanović, dekan FIN-a, te Elmir Camić, zamjenik šefa delegacije MKCK u BiH. Moderatori seminara su bili dr Ahmed al Dawoody, pravni savjetnik za islamsko pravo i jurisprudenciju MKCK Ženeva te doc. dr Zehra Alispahić, profesor na FIN-u UNSA.

 

Tokom seminara tretirane su mnoge zanimljive teme, među kojima: primjena međunarodnog humanitarnog prava, upotreba sile prema islamskom pravu, islamsko pravo u oružanim sukobima, načela islamskog prava u oružanim sukobima te izazovi oružanih sukoba u islamskim kontekstima.
Među izlagačima na ovom skupu su se našli: Neda Dojčinović, pravna savjetnica MKCK Sarajevo, dr Zehra Alispahić, docent na Katedri za filologiju Kur'ana, dr Nedim Begović, docent na Katedri za šerijatsko pravo FIN-a, dr Senad Ćeman, viši asistent na Katedri za šerijatsko pravo FIN-a, Mr. Amir ef. Mahić, glavni imam Medžlisa IZ Kozarac.

Seminaru su, među ostalima, prisustvovali imami Vojnog muftijstva te imami predstavnici ostalih muftijstava Bosne i Hercegovine.