Select Page

U petak, 29. novembra 2019. godine u hotelu Han na Bjelašnici održan je seminar za nastavno, nenastavno, administrativno i pomoćno-tehničko osoblje Fakulteta islamskih nauka

Prisutne je sa ciljevima seminara upoznao dekan prof. dr. Zuhdija Hasanović. Prodekan za finansije prof. dr. Mustafa Hasani govorio je o trenutnim infrastrukturnim projektima na Fakultetu, a hfz. mr. Abdul Aziz Drkić govorio je o završnoj fazi izgradnje Centra za Kur'an i sunnet. Prodekan za kvalitet doc. dr. Nedim Begović prisutne je upoznao sa Sistemom osiguranja kvaliteta (SOK), doc. dr. Zehra Alispahić govorila je o etičkim principima u istraživanju posebno poentirajući fenomen plagijarizma. Na kraju je doc. dr. Amina Arnautović upoznala auditorijum sa DL-platformom i rezultatima realizacije iste.

Nakon seminara uposlenici Fakulteta su imali priliku klanjati džumu-namaz u Ratnoj džamiji na Igmanu.