Select Page

U okviru aktivnosti na planu osiguranja kvaliteta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 15. i 16. juna 2021. organiziran je stručni seminar za nastavnike i saradnike ove ustanove.

Učesnicima seminara obratili su se prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan i prof. dr. Nedim Begović, prodekan za kvalitet.

Prvi dio seminara osmišljen je kao podrška unaprijeđenju kvaliteta naučnoistraživačkog rada osoblja Fakulteta i pristupa njegovom vrjednovanju. O temama „Kako procijeniti kvalitet časopisa za objavljivanje naučnog rada?“ i „Korištenje bibliometrijskih pokazatelja u procjeni kvaliteta naučnog rada i časopisa u kojem je objavljen“ govorio je Saša Madacki, šef Službe za nastavu Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Drugi dio seminara koncipiran je kao podrška poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa. Predavanje o temi „Učenje kao kreativni proces: Paralelni model poticanja kreativnosti“ održao je dr. Amir Pušina, redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posebna sesija bila je povećena razmjeni iskustava asistenata i viših asistenata koja se tiču primjene različitih metoda i tehnika nastavnog rada sa studentima.