Select Page

 

 

U okviru aktivnosti na planu osiguranja kvaliteta na Fakultetu islamskih nauka, 7. juna 2024., organiziran je stručni seminar za nastavnike i saradnike ove ustanove.

Učesnicima seminara obratili su se dekan Fakulteta prof. dr. Mustafa Hasani i prof. dr. Nedim Begović, prodekan za kvalitet, a gost predavač bio je dr. Adnan Tufekčić, profesor Univerziteta u Tuzli i spoljni saradnik Fakulteta islamskih nauka na predmetu Didaktika.

 

U prvom dijelu seminara prof. Tufekčić je održao predavanje o temi „Usklađivanje ocjenjivanja postignuća studenata sa ishodima učenja“, a u drugim dijelu je prezentirao sumarne rezultate analize metoda ocjenjivanja i pismenih ispita na Fakultetu islamskih nauka na odabranom uzorku, ističući primjere dobrih praksi i dajući preporuke za unapređenje.