Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka večeras je upriličena promocija knjige “Law, State and Religion in Bosnia and Herzegovina” autora prof. dr. Nedima Begovića i mr. Emira Kovačevića. Knjiga je objavljena u Londonu i New Yorku, u izdanju renomiranog međunarodnog izdavača akademske literature Routledge.

Prisutnima su se obratili prof. dr. Ahmet Alibašić i doc. dr. Ehlimana Memišević u svojstvu promotora, te autori prof. dr. Nedim Begović i mr. Emir Kovačević. Program je moderirala prof. dr. Zehra Alispahić.

Knjiga Law, State and Religion in Bosnia and Herzegovina objavljena je u okviru Serijala o pravu i religiji Međunarodnog konzorcijuma za studije prava i religije (ICLARS Series on Law and Religion) i stražuje dinamiku odnosa između prava, države i religije u postkomunističkoj i postratnoj Bosni i Hercegovini kako bi pružila odgovore na slijedeća ključna pitanja: Koja su to nova pravna rješenja koja su omogućila i državi i religijskim zajednicama da se adaptiraju liberalnodemokratskim standardima religijske slobode? Da li su pristupi zakonodavstva i sudova u definiranju odnosa između države i religije bliži principu stroge neutralnosti države ili, alternativno, pružaju više prostora za saradnju između države i religije? I, koja su glavna nerazriješena pitanja koja se tiču zaštite religijskih sloboda i konsolidacije odnosa između države i glavnih religijskih zajednica u zemlji?

U strukturalnom pogledu, knjiga se sastoji od uvoda, dva dijela (sa ukupno devet poglavlja), zaključka, bibliografije i indeksa pojmova. Na početku knjige izdvojene su skraćenice, lista primarne i sekundarne legislative i popis sudskih predmeta domaćih i međunarodnih sudova koji se javljaju kao reference u tekstu.

Prvi dio knjige nosi naslov „Državno religijsko pravo: opće konture“ i obuhvata poglavlja:

  1. Sloboda religije ili uvjerenja i odnosi države i religije: normativni okvir;
  2. Sloboda religije ili uvjerenja i njena ograničenja i
  3. Odnosi između države i religijskih zajednica.

Drugi dio knjige nosi naslov „Pravo, država i religija u Bosni i Hercegovini: tematske studije“ i obuhvata poglavlja:

  1. Religijska prava u posebnim regulatornim kontekstima;
  2. Pravni status religijskih zajednica;
  3. Autonomija religijskih zajednica;
  4. Imovina i finansiranje religijskih zajednica;
  5. Religijski simboli i blagdani u javnom prostoru i
  6. Brak i razvod: interakcija državnog prava i religijskih normi.

 

Nedim Begović, koautor knjige, vanredni je profesor i prodekan za kvalitet na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje predmete o religiji i pravu, islamskom pravu i metodologiji istraživanja na dodiplomskom, master i doktorskom studiju. Kao sudionik Fulbright Scholarship Programa U. S. Department of State boravio je akademske 2011/12. godine u svojstvu gostujućeg istraživača na Pravnom fakultetu John Marshall (The John Marshall Law School) u Chicagu, Sjedinjene Američke Države, gdje je realizirao istraživanje o religijskoj slobodi u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Emir Kovačević, koautor knjige, pravnik je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, gdje vodi vlastiti advokatski ured od 1999. godine. Kao pravni zastupnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, aktivno je učestvovao u radu Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini od 1999. do 2019. Od 2016. godine član je Panela eksperata o slobodi religije ili uvjerenja koji djeluje pri OSCE/ODIHR.