Select Page

Započela realizacija programa TRAIN u akademskoj 2020/2021. godini

Na Univerzitetu u Sarajevu započela je implementacija prvog ciklusa programa TRAIN u akademskoj 2020/2021. godini realizacijom modula „Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju“. U uvodnom obraćanju učesnike je pozdravila prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu.

Program TRAIN predstavlja program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i namijenjen je akademskom osoblju Univerziteta u Sarajevu u saradničkim i nastavničkim zvanjima. Polaznici ovog programa kroz ponudu od devet modula dopunjuju znanja i vještine iz oblasti kao što su nastavničke, metodološke i preduzetničke kompetencije koje su od izuzetnog značaja za cjeloživotno učenje i usavršavanje akademskog osoblja.

Uzimajući u obzir neizvjesnu situaciju u vezi sa pandemijom COVID-a 19, program TRAIN realizira se putem kombiniranog modela u okviru kojeg se dio modula realizira online, dok se drugi dio modula održava u Centru za interdisciplinarne studije (CIS), uz obavezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera. U toku je realizacija modula „Didaktika visokog obrazovanja” uz korištenje platforme BigBlueButton i tehničku podršku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Započela realizacija programa TRAIN u akademskoj 2020/2021. godini