Select Page

Dana 08. sptembra 2020. godine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu posjetio je savjetnik za vjerska pitanja u ambasadi Republike Turske, dr. Yunus Keleš. Novoizabranog savjetnika, u pratnji referenta za vjerska pitanja, dr. Sameda Omerdića ugostili su dekan fakulteta, prof. dr. Zuhdija Hasanović i njegovi saradnici, prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. Aid Smajić, prodekan za finansije, prof. dr. Mustafa Hasani i prodekan za kvalitet, prof. dr. Nedim Begović.

Teme sastanka bile su nastavak i unapređenje dosadašnje uspješne saradnje Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sa Uredom savjetnika za vjerska pitanja ambasade Republike Turske, Diyanetom, te drugim srodnim institucijama ovog karaktera.

 

Mujesira Neimarlija