Select Page

Humanity in Action Bosnia and Herzegovina (HIA) je međunarodna neprofitna obrazovna organizacija koja se sastoji od nacionalnih ureda u više zemalja, tako i u Bosni i Hercegovini. HIA obrazuje, inspiriše i povezuje globalnu mrežu studenata/tica, mladih profesionalaca/ki i budućih lidera/ki posvećenih promovisanju ljudskih prava, različitosti i aktivnog građanstva.

 

HIA razvija međunarodne obrazovne programe za mlade. Organizacija promovira dijalog o razumijevanju i odgovoru na izazove s kojima se suočavaju demokratske zemlje. HIA programi istražuju prošle i sadašnje primjere otpora netoleranciji, sa ciljem da ohrabre buduće lidere/ke da budu angažovani građani/ke i odgovorno donose odluke.

U nastavku možete pronaći poziv za njihov novi projekat: The New Democratic Wo/Men of the Western Balkans za koji se možete prijaviti.

LINK POZIVA:

https://www.humanityinaction.org/news_item/open-call-the-new-democratic-wo-men-of-the-western-balkans/?fbclid=IwAR2xsEp1IuE73fbunBFoMKBwMSCktn3Q2ayytP2C_O_osCrh4iyHdlxdUH0&lang=bs

Projekat se temelji na ideji da mlade osobe upravljaju fiktivnom državom i ovim putem nauče nešto novo o politici, lobiranju, komunikaciji, borbi protiv lažnih vijesti, ili građanskoj odgovornosti. Mladi će raditi u timovima od 6 osoba, a sarađivat ću sa svojim vršnjacima iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Projekat je podržan od strane International Visegrad Fund (Međunarodnog višegradskog fonda) i u saradnji sa organizacijama iz Crne Gore, S.Makedonije, Slovačke, Češke, Mađarske i Poljske.

 

Projekat je namijenjen aktivnim mladim osobama od 18 do 30 godina, ali mogućnost je otvorean i za mlađe učesnike/ce, npr. završne godine srednjih škola, ako su aktivni i zainteresovani.