Select Page

 

Univerzitet u Sarajevu preuzima vodeću poziciju među bh. institucijama koje učestvuju u programu H2020 sa ukupno 8 projekata.

Na Univerzitetu u Sarajevu su 10. oktobra 2019. godine predstavljena četiri nova projekta organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu odobrena u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020.

Riječ je o projektima koji će uz podršku Rektorata biti implementirani na tri organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: Fakultetu političkih nauka, Fakultetu islamskih nauka i Elektrotehničkom fakultetu:

  1. Preventing and Addressing Violent Extremism through Community Resilience in the Balkans and MENA (PAVE)
  2. Contexts of Extremism in MENA and Balkan Societies (CONNEKT)
  3. RESILIENCE (REligious Studies Infrastructure: tooLs, Experts, conNections and Centers)
  4. OPENQKD – OPEN EUROPEAN QUANTUM KEY DISTRIBUTION TESTBED [:OPEN:]QKD

Kroz ova četiri projekta Univerzitet u Sarajevu će za istraživačke i druge prateće projektne aktivnosti dobiti 461.735,00 eura iz najvećeg svjetskog budžeta za istraživanje i inovacije, te ostvariti istraživačku saradnju sa čak 73 istraživačke institucije i velike kompanije iz Evrope i svijeta.

Prof. dr. Rifat Škrijelj naglašava da, u vremenu kada izdvajanja za nauku i istraživanja nisu na zadovoljavajućem nivou, napore naših profesora i istraživača moramo pohvaliti i javno, te dati dodatni podsticaj akademskoj zajednici u BiH u nastojanjima da i u okviru naučnoistraživačke djelatnosti držimo korak sa kolegama u Evropi i svijetu.
„U našim naporima nam sa određenim budžetskim sredstvima pomažu resorna ministarstva na svim nivoima vlasti. Ministarstvo civilnih poslova na godišnjem nivou kroz grantove podržava pojedince i institucije koji pripremaju aplikacije za program H2020, a od ove je godine takav vid podrške u izdvajanja za nauku uključilo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, što svakako vrijedi pohvaliti“, istakao je rektor Škrijelj, te naglasio da Univerzitet u Sarajevu prepoznaje značaj učešća u istraživačkim projektima, te stoga ulaže napore i poduzima mjere kako bi broj UNSA članica u projektima u okviru H2020 i broj njihovih aplikacija bio što veći i u tome ćemo ustrajati.

Gospodin Suvad Džafić, pomoćnik ministra za nauku i kulturu u MCP BiH, istakao je da je rezultat koji je postigao Univerzitet u Sarajevu ujedno i rezultat Ministarstva civilnih poslova BiH, institucije odgovorne za program Horizont 2020, njegovu promociju i implementaciju u Bosni i Hercegovini.
„Jako je važno da BiH preko svojih institucija, istraživačkih centara i istraživača učestvuje u okvirnim programima, te smo, zahvaljujući njima, uvijek uspijevali da se pridružimo okvirnim programima i pored velike konkurencije na nivou EU i nedostatka sredstava“, naveo je gospodin Džafić.

Prorektorica prof. dr. Dženana Husremović je naglasila da će potpisivanjem ugovora o grantu za ove projekte Univerzitet u Sarajevu preuzeti vodeću poziciju među bosanskohercegovačkim institucijama koje učestvuju u programu H2020, sa ukupno 8 projekata.
„Univerzitet u Sarajevu bilježi učešće u okvirnim programima za istraživanje još od Okvirnog programa 5 (FP5), a do sada su naši fakulteti i instituti učestvovali u ukupno 47 projekata“, istakla je prorektorica Husremović.

Projekte i njihovu važnost za naučno istraživanje u Bosni i Hercegovini predstavili su: prof. dr. Damir Kapidžić, Fakultet političkih nauka, voditelj projekta CONNEKT, prof. dr. Ahmet Alibašić, Fakultet islamskih nauka, voditelj projekta RESILIENCE, i doc. dr. Miralem Mehić, Elektrotehnički fakultet, voditelj projekta OPENQKD.
Predstavljanju projekata prisustvovali su i gospodin Ammar Miraščija, šef Odsjeka za nauku u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te prorektorice Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Aida Hodžić i prof. dr. Maida Čohodar-Husić.

*Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanja i inovacije i predstavlja najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih sredstava organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama) u cilju intenziviranja aktivnosti na inovacijama i naučnoistraživačkoj djelatnosti bliskoj tržištu.