Select Page

 

U utorak, 27. novembra 2018. godine, predstavnici Shenandoah univerziteta u Winchesteru – Virginia, USA, dr. Adrienne G. Bloss, rektorica Shenandoah Univerziteta i dr. Younus Y. Mirza, direktor Barzinji projekta, posjetili su Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN). Sastanku su prisustvovali dekan FIN-a, prof. dr. Zuhdija Hasanović, prodekan za nastavu, prof. dr. Ahmet Alibašić i članovi tima za saradnju sa Shenandoah univerzitetom: prorektorica Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Dženana Husremović, koordinator za međunarodnu saradnju FIN-a, prof. dr. hfz. Aid Smajić, nastavnik na pedagoškoj grupi predmeta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i spoljni saradnik na FIN-u, prof. dr. Haris Cerić, asistent na Katedri za religijsku pedagogiju i psihologiju, Ahmed Čolić, članica administrativne službe FIN-a, Mujesira Zimić-Gljiva i studentica II ciklusa studija, Alma Memić. Sastanak je održan u dekanatu FIN-a, a razgovaralo se o zajedničkom učešću u Barzinji projektu koji je povod i glavna tema sastanka, zatim o načinima povezivanja dva univerziteta, razvoju buduće saradnje, te planu posjete Shenandoah univerzitetu koja je planirana u februaru 2019. godine.