Select Page

U ponedjeljak, 15. augusta 2022. godine, Fakultet islamskih nauka posjetili su predstavnici neprofitne organizacije „Arapski za sve“ iz Rijada – Kraljevina Saudijska Arabija. U ime Fakulteta islamskih nauka, delegaciju su primili prof. dr. Kenan Musić, prof. dr. Zehra Alispahić i mr. Vedad Hurić.

Delegaciju su činili dr. Halid Halif al-Šatiri, izvršni direktor, dr. Emin b. Buhayt al-Zahrani, kreator aplikacije „Allimni al-arabiyya“, dr. Fahd Muhammad al-Sadhan, menadžer za odnose s javnošću i dr. Abdurrahman b. Sad al-Sarami, naučni saradnik za podučavanje arapskom onih koji ne govore njime.

Naglasivši da je djelovanje organizacije najvećim djelom usmjereno ka onima koji ne govore arapski, ali i unapređenju kompetencija i vještina predavača, predstavili su aktivnosti koje teku u trima pravcima – pripremi i kontinuiranom poboljšanju udžbenika, digitalizaciji, tj. programiranju aplikacija za podučavanje arapskom jeziku i DL modelu učenja, te kontinuiranoj obuci predavača.

Tema razgovora bio je i proces podučavanja arapskom jeziku na Fakultetu islamskih nauka, a sastanak je završen uz obostrane želje za uspostavom konkretnih vidova saradnje među ovim dvjema obrazovnim institucijama.