Select Page
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka organizuje prezentaciju Fakulteta islamskih nauka u medresama širom Bosne i Hercegovine. Cilj je upoznati maturante sa mogućnostima koje nudi Fakultet islamskih nauka, kako bi imali što jasniju sliku pri odabiru studija i fakulteta na kojem će studirati.
Prezentacija će se održati u sljedećim terminima:
Karađoz-begova medresa, Mostar
ponedjeljak, 14.02.2022.
Medresa Džemaluddin-ef. Čaušević, Cazin
četvrtak, 17.02.2022.
Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik
utorak, 22.02.2022.
Behram-begova medresa, Tuzla
srijeda, 23.02.2022.
Medresa Osman-ef. Redžović, Visoko
četvrtak, 24.02.2022.
Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo
četvrtak, 03.03.2022.
Radujemo se upoznavanju medresanata sa Fakultetom islamskih nauka i nadamo se da će neki od njih svoje školovanje nastaviti baš ovdje.