Select Page

 

Komisija za dodjelu nagrade i priznanja “Plaketa Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević” donijela je odluku da dobitnik ovog prestižnog priznanja i nagrade bude prof. dr. Enes Ljevaković, zamjenik reisul-uleme, fetva-i emin Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini i dugogodišnji profesor Fakulteta islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Sjednicom Komsije je predsjedavao muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, a u Komisiji su, osim muftije zeničkog, bili prof. dr. Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta (IPF) u Zenici, mr. Jakub-ef. Salkica, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Zenica, hafiz mr. Enes-ef. Beganović, predsjednik Osnovnog odbora Ilmijje Zenica i Muhamed Begagić, predsjednik Izvršnog odbora (IO) Medžlisa Zenica.

Prijedlog da dobitnik “Plakete Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević”, koja se dodjeljuje jednom godišnje, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima, za doprinos u razvoju naučne misli, te za izuzetan dugoročan i kontinuiran doprinos razvoju i afirmaciji Islamske zajednice u cjelini, bude prof. dr. Ljevaković uputio je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Nagrada i priznanje bit će uručeni u četvrtak 8. decembra 2022. godine poslije jacija-namaza na svečanoj akademiji u Sultan-Ahmedovoj džamiji – Čaršijskoj džamiji, u Zenici.

Dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. u Trepču,  Tešanj.

Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1979. godine. Nakon završene Medrese radio je kao imam, hatib i mualim u Mrkotiću kod Tešnja.

Fakultetsko obrazovanje je stekao na Fakultetu šerijatskog prava u Rijadu. Na istom Fakultetu (Odsjek za fikh i usuli fikh) odbranio je magistarski rad u oblasti fikha. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Analogija (qijas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića – Šejh Juje” odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u maju 2002. godine.

Tokom odbrane od agresije obavljao je dužnost vojnog imama u Operativnoj grupi 7 Jug u Tešnju.

Od 1996. godine radi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. U zvanje vanrednog profesora na Katedri za fikh izabran je u maju 2007. godine. Obavljao je dužnost prodekana za finansije u periodu 2003-2007. godina. Rukovodilac je Katedre za fikh na Fakultetu u periodu 2004-2014. Bio je član Kolegija/Vijeća za postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka i voditelj kursa Šerijat u savremenim društvima na postdiplomskom studiju. Na Fakultetu je predavao više predmeta u oblasti šerijatskog prava. Kao spoljni saradnik predavao je Islamsko poslovno pravo na master studiju/smjer Islamsko bankarstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bio je član Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2004. u dva mandata. Obavlja dužnost fetva-emina Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2005. godine.

Član je Evro-azijskog vijeća za fetve pri Evro-azijskoj šuri i zamjenik generalnog sekretara Vijeća.

Autor je i prevodilac više djela u oblasti šerijatskog prava.

Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, seminara i konferencija. Učestvovao je u više stručnih programa u oblasti arapskog jezika i islamskih nauka u Egiptu, Kuvajtu i Kataru.

U aprilu 2014. godine Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imenovao ga je za muftiju sarajevskog.

U decembru 2019. godine imenovan je za zamjenika reisul-uleme.

Dobitnik je brojnih priznanja.

Sve navedeno opredijelilo je komisiju da odluči da se priznanje i nagrada “Plaketa Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević” dodijeli prof. dr. Enesu Ljevakoviću.

(Preporod.info)