Select Page

Iako je ušao u desetu deceniju života dr. Omer Nakičević, profesor emeritus, i dalje neumorno radi. Njegovi poznanici, bivši đaci  i studenti, rekli bi da je takvo što i očekivano od profesora, budući je poznat kao osoba koja uvijek piše i radi, ali i druge na to potiče. Tako nas je i prilikom naše posjete, upriličene nedavno u ramazanu, na stolu zatekao rukopis prijevoda čuvenih Haririjevih Mekamata. Profesor nije čekao da mu se prethodna knjiga objavi, a evo već je preveo drugu. Nismo ga uspjeli pitati šta mu je sljedeći projekat na kojem će raditi, ali je sasvim sigurno da ga već ima!

Razlog naše posjete, dijela zaposlenika Fakulteta, predvođenih dekanom dr. Zuhdijom Hasanovićem, pored uobičajenog viđenja i razgovora s dragim profesorom, jeste i da mu predamo monografiju “Svjedok turbulentnog vremena: generacija Gazi Husrev-begove medrese 1967-1972”, kao i da mu uručimo vakufnamu.

Nažalost, manje je poznato da je ovaj veliki čovjek, alim, ujedno i vakif. Na rafi njegove priručne biblioteke u dnevnom boravku, neupadljivo u odnosu na brojne knjige, fascikle i papire, u lijepoj zaštitnoj fascikli nalazi se njegova vakufnama datirana 20.11.2018. godine kojom je “uvakufio 2.454 monografskih i 1.868 serijskih publikacija, na bosanskom, arapskom i drugim stranim jezicima, za potrebe Biblioteke “Behram-beg” u Tuzli”.

Vakufnama koju smo mi donijeli je datirana 10.5.2019. godine i kako stoji na samoj vakufnami riječ je o “zemljišnoj parceli, označenu kao kč. br. 1264/9A, zvana “Ljeskovača”, u naravi njiva, površine 1.980 m², upisana u z.k. br. 2.503, KO. SP – Gornja Vogošća, Općina Vogošća u korist džamije u džematu Ugorsko, Medžlis IZ Sarajevo, Muftiluk sarajevski.”

Iako smo kod profesora u posjeti proveli više od sat vremena vrlo malo, gotovo usputno, pričao je o svojim uvakufljenjima. Govorio nam je o važnosti prevedenih Mekamata za nas koji se bavimo hadisom i fikhom, ali najviše vremena je govorio o Fakultetu. Njegova živa sjećanja detalja iz brojnih “bitaka” za Fakultet koje je vodio kao profesor i dekan su nevjerovatna. Ako je iz prethodno dvije spomenute vakufname jasno da je prof. Nakičević uvakufio svoju biblioteku i imanje, onda je bjelodano jasno da je za Fakultet uvakufio sebe.

Prof. dr. Mustafa Hasani