Select Page
Prof. dr. Rešid Hafizović novi član ANUBiH

 

Prof. dr. Rešid Hafizović, profesor na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA), danas je izabran za novog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

Naime, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je tokom 2022. godine pokrenula proceduru za izbor novih dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih, inostranih članova i počasnog člana), a na današnjoj Skupštini je donesena odluka da novi članovi budu:

Odjeljenje društvenih nauka: prof. dr. Nerzuk Ćurak,

Odjeljenje humanističkih nauka: prof. dr. Rešid Hafizović, prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Asim Mujkić,

Odjeljenje medicinskih nauka: prof. dr. Semir Vranić,

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka: prof. dr. Dalibor Ballian, prof. dr. Hamid Čustović, prof. dr. Emira Kahrović,

Odjeljenje tehničkih nauka: prof. dr. Elvis Ahmetović,

Odjeljenje umjetnosti: Branko Bačanović, Mile Stojić, Amir Vuk Zec.

Aklamacijom su izabrani članovi van radnog sastava, državljani BiH koji žive u inostranstvu (domaći članovi):

Odjeljenje društvenih nauka: prof. dr. Munib Karavdić, prof. dr. Marko Palekčić,

Odjeljenje humanističkih nauka: prof. dr. Ekrem Čaušević, prof. dr. Ivo Pranjković,

Odjeljenje medicinskih nauka: prof. dr. Kenan Arnautović, prof. dr. Alemka Markotić,

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka: prof. dr. Dragan Damjanović, prof. dr. Mirna Džamonja, prof. dr. Sonja Šiljak – Yakovlev,

Odjeljenje tehničkih nauka: prof. dr. Ahmed Kovačević.

Na istoj Skupštini aklamacijom su izabrani sljedeći inostrani članovi van radnog sastava:

Odjeljenje društvenih nauka: prof. dr. Ivan Koprić, Hrvatska, prof. dr. Dražen Prelec, Sjedinjene Američke Države

Odjeljenje humanističkih nauka: prof. dr. Svend Hansen, Njemačka, prof. dr. Žarko Paić, Hrvatska,

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka: prof. dr. Wilhelm Becker, Njemačka,

Odjeljenje tehničkih nauka: prof. dr. Namik Hrle, Njemačka,

Odjeljenje umjetnosti: Gazanfer Bajram, Republika Sjeverna Makedonija, Boris A. Novak, Slovenija, Ingo Schulze, Njemačka.

Za počasnog člana izabran je: dr. sc. Edmond Offermann, Holandija, Sjedinjene Američke Države.

Promocija novoizabranih članova i dodjela diploma bit će održana 2023. godine u okviru svečane sjednice Skupštine ANUBiH, objavila je ANUBiH.

 

(Preporod.info)