Select Page

 

Početkom februara 2024. godine prof. dr. Aid Smajić imao je priliku učestvovati na međunarodnoj konferenciji „Unapređenje kliničke prakse u islamskoj psihologiji kroz obrazovanje i istraživanje“, a koja je upriličena na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta Hamad b. Halifa u Dohi (Katar) povodom utemeljenja novog master programa o savjetodavnoj psihologiji (engl. Counselling Psychology) na ovom fakultetu.

U (su)organizaciji Fakulteta za islamske nauke Univerziteta Hamad b. Halifa, Halil centra za duhovno-psihološku dobrobit (Khalil Center) iz SAD-a, Međunarodne asocijacije za islamsku psihologiju (International Association of Islamic Psychology) sa sjedištem u Istanbulu i udruženja Internacionalni studenti islamske psihologije (International Students of Islamic Psychology – ISIP), dvodnevna konferencija je u monumentalnom zdanju Univerziteta okupila vodeće stručnjake na polju savremene islamske psihologije. Konferenciju je svojim obraćanjem otvorio dekan Fakulteta domaćina prof. Redžeb Šenturk, a u naredna dva dana uslijedila su izlaganja, koja su se bavila temama od značaja za savremenu islamsku psihologiju kao relativno novo naučno polje, uključujući pitanja u vezi sa konceptualizacijom i definicijom primijenjene islamske psihologije, postojećim programima ove vrste u svijetu, prepoznavanjem primijenjene islamske psihologije u međunarodnim stručnim tijelima, preprekama i prilikama za pokretanje ovakvih programa, mogućnostima za zapošljavanjem na tržištu rada, epistemiologijom i istraživačkom metodologijom, etičkim dilemama s kojima se suočavaju psiholozi ovog ideološkog usmjerenja u svojoj psihoterapijskoj praksi te obrazovnim ustanovama koje bi bile pogodno mjesto za pokretanje studijskih programa u islamskoj psihologiji. Prof. Smajić je u svom obraćanju govorio o perspektivi i mogućnostima za pokretanje sličnog programa u Bosni i Hercegovini odnosno Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a odabrani referati će naknadno biti objavljeni u formi zbornika radova i dostupni čitateljstvu.