Select Page

Profesori Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, akademik prof. dr. Rešid Hafizović i prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, učestvovali su na naučnom skupu „(Ne)moć odgoja i obrazovanja iz krize u krizu: odgoj za kulturu rizika“. Naučni skup je realiziran u organizaciji Odbora za pedagoške nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   4. jula 2023. godine.

Povod organizacije skupa su sve učestalije pojave nasilja i agresivnosti u društvu i kriza u odgoju, što predstavlja alarmirajući izazov za svakog pojedinca i svaku instituciju u našem okruženju. Članovi ANU, naučnici i stručnjaci koji se bave odgojno-obrazovnim i psiho-socijalnim radom u svojim analizama i izlaganjima nastojali su ponuditi  relevantne naučne i stručne odgovore na pomenute krize s djelatnim rješenjima.

Akademik prof. dr. Rešid Hafizović na naučnom skupu izložio je referat na temuOdgojem i obrazovanjem do istinskog ljudskog bića“. Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević obratila se s temom „Odgoj/obrazovanje za vrijednosti i humanost u prevenciji i suočavanju s krizama“ osvrćući se i na ulogu i mogućnosti visokog obrazovanja u afirmiranju vrijednosti.