Select Page

U periodu od 07. 11. do 09. 11. 2019. godine prof. dr. Dina Sijamhodžić Nadarević, prof. dr. hfz. Aid Smajić i prof. dr. Asim Zubčević predstavljali su Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na konferenciji „Monoteističko vjerovanje i pluralistička društva iz islamske perspektive“, održanoj u prostorijama Friedrich – Alexsander Univerziteta (FAU) u Erlangenu, Njemačka. Zajedno sa izlagačima sa univerziteta: Erlangen, Beč, Innsbruck, Hamburg, Pensilvanija, Paderborn, i naši profesori su izlaganjima i referatima uzeli učešće u konferenciji.