Select Page

 

U utorak, 14. marta 2023. godine, grupa profesora i studenata sa Teološkog fakulteta Univerziteta u Oslu boravila je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom, u društvu prof. dr. hfz. Aida Smajića, prodekana za međunarodnu saradnju, obišli su prostorije Fakulteta, te dobili kratki prikaz o tome kakvu je ulogu ova visokoškolska ustanova imala kroz historiju. Gosti su se također upoznali s mogućnostima koje Fakultet nudi studentima i studenticama, te je razgovarano o oblicima daljnje saradnje na polju naučno-istraživačkog rada i umrežavanja studenata ovih dvaju fakulteta.