Select Page

Međunarodni simpozij „Naučna misao imama Maturidija (853-944)“ održan je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, u periodu od 20. do 21. novembra 2019. godine. Učešće u programu uzeli su predstavnici akademske zajednice BiH, te profesori, gosti iz Republike Turske. Tim povodom su profesori, gosti, sa Ankara i Fatih Sultan Mehmet Vakif Univerziteta, u petak, 23. novembra, posjetili i Fakultet islamskih nauka gdje su ih dočekali dekan, prof. dr. Zuhdija Hasanović, uprava i profesori našeg fakulteta. Kroz predstavljanje fakulteta, odsjeka te nastavnih planova i programa, razgovaralo se o mogućoj saradnji, te procedurama akademske mobilnosti nastavnog osoblja i studenata između navedenih univerziteta i našeg fakulteta. Nakon prijema, pri upoznavanju znamenitosti bosanskohercegovačkih gradova, gostima su bili na usluzi i studenti Fakulteta islamskih nauka, poznavaoci turskoj jezika.