Select Page

 

U utorak, 05. marta 2024. godine, u sali Karađoz-begove medrese u Mostaru održana je promocija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu maturantima. Direktor Medrese profesor Aid Tulek zajedno sa saradnicima iskazao je dobrodošlicu predstavnicima FIN-a i prisustvovao promociji.  Učenicima i učenicama četvrtog razreda obratili su se prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, vanredna profesorica i rukovodilac katedre za Religijsku pedagogiju i religijsku psihologiju na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu te studenti Nudžejma Ibrahimović i Amsal Vila. Promotori su učenicima i učenicama Medrese predstavili strukturu studijskih programa Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, misijsku ulogu fakulteta, historijat, te druge  pogodnosti koje nastavak obrazovanja na ovom fakultetu nudi. Također, studenti su spomenuli i brojne vannastavne aktivnosti koje realizira Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Medresu je zajedno s profesoricom i studentima posjetila i lektorica za engleski jezik Ariel Symone koja na Fakultetu islamskih nauka boravi u okviru Fulbright stipendije.

Zahvaljujemo se domaćinima u Medresi na izuzetnom gostoprimstvu i prilici da maturantima promoviramo Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.