Select Page

 

U okviru redovnih mjesečnih tribina, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 31. maja u 19.00 sati bit će upriličena promocija knjige „Ontologija Islama“ i osvrt na znanstveni, istraživački i publicistički rad akademika prof. dr. Ferida Muhića. O djelu akademika Ferida Muhića na Tribini će govoriti dr. Hilmo Neimarlija, dr. Enes Karić, dr. Orhan Bajraktarević i dr. Samedin Kadić.

Prema riječima akademika Muhića, „naslov knjige „Ontologija islama“ ukazuje da je njen osnovni cilj ispitati ontološko utemeljenje Islama, odnosno, suočiti se sa pitanjem statusa Islama u kontekstu cjeline svijeta“, i u tom smislu ona je „pokušaj da se Kur᾿an i Islam u skladu sa mogućnostima i sposobnostima ljudskog razumijevanja razmatraju kao emanacija Božijeg svjetla darovanog čovjeku.“

Knjiga „Ontologija Islama“ uz Predgovor koji potpisuje prof. dr. Šerbo Rastoder, redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore i Uvod te Metodološke koordinate ima pet dijelova: Ontologija Islama, Kur᾿an – Ustav objavljen čovječanstvu, Nevidljivi zid, Istorija laži – Islam na Balkanu, Fenomen religioziteta te apendex pod naslovom Svijet islama u svijetu budućnosti.

Iz bibliografskih bilježaka akademika Ferida Muhića

Ferid Muhić je filozof, pjesnik planinar. Bošnjak je, oženjen, i otac troje djece.

Rođen 08. juna 1943 godine, u selu Mahoje, Zavidovići, centralna Bosna. Filozofiju je diplomirao u Skopju. Postdiplomske studije iz sociologije završio je u Skopju a magistrirao i doktorirao u Beogradu. Kao stipendist Fulbright Scholarship Programa proveo je godinu dana na post-specijalističkim studijama filozofije i sociologije  na Texas State University, Austin Texas i Syracuse University, Syracuse, New York State. Redovni je profesor na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju. Kao gostujući profesor boravio je na nekoliko univerziteta u Evropi, SAD, Maleziji i u Singapuru gdje je predavao Contemporary Western Thought.

Na Univerzitetu “ Sv.Kiril i Metodij“ u Skopje, u redovni program studijski program, prvi put u istoriji visokog obrazovanja u Makedoniji, uveo predmete Filozofska antropologija, Filozofija religije, Filozofija politike. Pored predmeta Moderna filozofija, Savremena filozofija, Hermeneutika, Estetika, Logika, predavao i predmete Sociologija, Socijalne teorije i Istorija kulture.  Pod mentorstvom prof. dr. Ferida Muhića, doktoriralo je 37 kandidata, dok su 43 kandidata stekli naučni stepen magistra.

Koosnivač je i prvi predsjednik Bošnjačke Akademije Nauka i Umjetnosti (BANU). Član je Evropske Akademije Nauka i Umjetnosti,  sa sjedištem u Salzburgu. Austrija kao i Bosanske Akademija Nauka i Umjetnosti Kulin Ban (BANUK).

Danas je Emeritus profesor na IBU (International Balkan University) u Skopju. Od decembra 2016 -2020 godine Ferid Muhić je bio poslanik u Parlamentu Republike Makedonije.

Ferid Muhić se duže od 30 godina aktivno  bavio planinarstvom i alpinizmom i stigao na  mnoge vrhove, od Aljaske, preko Afrike, Evrope, do Bornea.

Akademik prof. dr. Ferid Muhić je objavio više od pedeset knjiga a u periodu od 1965 do danas više od 1500 članaka u naučnim, stručnim i književnim časopisima, kao i u svojim redovnim kolumnama u nedjeljnicima i dnevnim listovima u Skopju, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, Ljubljani, Sarajevu, Podgorici. Održao je veliki broj javnih predavanja, a sa svojim referatima je učestvovao na preko 400 simpozijuma, naučnih konferencija, okruglih stolova i tribina širom svijeta, u Evropi  i u svim državama Balkana. Svojim filozofskim tekstovima, kao i prozom i poezijom zastupljen je u Zbornicima i Antologijama na prostorima bivše Jugoslavije, u Albaniji, Poljskoj, SAD, Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Maleziji, Turskoj, Italiji. Prevođen je na albanski, engleski, arapski, njemački, francuski, italijanski, malajski, turski, poljski jezik. O filozofskim pogledima  prof. dr. Ferida Muhića, do sada je odbranjena jеdna doktorska disertacija.