Select Page

Profesori Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu učestvovali na međunarodnoj virtualnoj konferenciji o jednakosti, religijskoj harmoniji i miru, 2020.

 

U periodu od 18. do 19. novembra 2020. godine, realizirana je Prva međunarodna virtualna konferencija na temu jednakost, religijska harmonija i mir, 2020 (The 1st International Virtual Conference on Equality, Religious Harmony & Peace 2020). Tema konferencije je bila Jedinstvo s različitošću: pomak ka civilizacijskom razvoju (Unity with Diversity: Moving toward Civilizational Development). Domaćin konferencije je bio Internacionalni islamski univerzitet u Maleziji (IIUM). Konferencija je organizirana u saradnji s nekoliko partnerskih univerziteta i institucija u Maleziji, Sjedinjenim Američkim Državama i Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj znanstvenika iz brojnih zemalja. Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu predstavljali su profesori s Katedre za religijsku pedagogiju i religijsku psihologiju – prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, koja je govorila o temi: Religious Education as a Source of Interreligious and Intercultural Values: The Case of Bosnia and Herzegovina; i prof. dr. hfz. Aid Smajić, koji je govorio o temi: Place for Implicit Religiosity in Ethno-Religious Coexistence and Tolerance: A Case of Bosnia and Herzegovina.

Više o konferenciji možete pročitati na veb-stranici i u brošuri konferencije dostupnim na sljedeća dva linka:

Veb-stranica konferencije: https://conference.iium.edu.my/pcon/

Brošura: https://drive.google.com/file/d/1Cbo0P-qz6saf0Z8ywqcbYdVylWH0EZSu/view