Select Page

U istraživačkoj posjeti Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i odgojno-obrazovnim institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini boravio je doktorant Junus Al-Azuzi sa Univerziteta u Tetuanu, Kraljevina Maroko. Junus Al-Azuzi je gostujući profesor na Visokoj školi za obrazovanje nastavnika u Tetuanu i član Marokanskog centra za pedagoške studije i istraživanja u Rabatu. Cilj njegove posjete Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je istraživanje i pisanje doktorske disertacije o nastavnim centrima u islamskome svijetu i njihovom utjecaju na reformu vjerskog obrazovanja u zemljama Jugoistočne Evrope (primjer Bosne i Hercegovine).

Prisustvo profesora Al-Azuzija iskoristili smo i na Fakultetu islamskih nauka, gdje je isti 9. aprila 2019. godine održao zanimljivo predavanje studentima i studenticama izborne nastave iz arapskog jezika. Predavanje je održano na arapskom jeziku, a profesor je govorio o osobenostima Kraljevine Maroko, o tamošnjem odgojno obrazovnom sistemu te o mogućnistima učenja arapskog jezika za strance pod simboličkim nazivom: „Sarajevo u srcu Marokanaca“. Predavanju su prisustvovali i profesori Fakulteta.