Select Page

Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka – Katedra za hadis, Centar za Kur'an i sunnet, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka, organizuju sedmičnu halku hadisa:

 

Amfiteatar Fakulteta islamskih nauka, Ćemerlina 54,

Svake srijede iza jacije namaza