Select Page

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

SLOBODNA MJESTA za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija nakon prvog upisnog roka – studijska 2019./2020. godina

 

 

STUDIJSKI PROGRAM

 

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS

 

BROJ STUDENATA
Redovni studij- troškove studija snosi osnivač Redovni studij- troškove studija snose sami studenti Vanredni  studij DL stu-dij Strani držav-ljani Ukupno
Islamska teologija VIII semestara

240 ECTS

1 3 4
Islamska vjeronauka i religijska pedagogija VIII semestara

240 ECTS

3 3
Program  za imame, hatibe i  muallime VI semestara

180 ECTS

1 7 5 13

 

PRIJEM DOKUMENATA – PRVI CIKLUS STUDIJA

Po KONKURSU za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2019./2020. godini na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

 

PRIJEM DOKUMENATA

Drugi prijavni rok  za predaju dokumenata na studijskim programima koji nisu popunjeni u prvom prijavnom roku traje od 26.8. do 13.9.2019. godine.

Prijave na Konkurs predaju se u Studentsku službu od 09 do 15 sati u navedenom periodu.

 

Plan aktivnosti

  • Objava Preliminarne rang-liste: 13.09.2019. god. u 16.00 sati.
  • Žalbeni rok: 13.09. – 16.09.2019. god. do 16 sati.
  • Objava Konačne rang-liste: 16.09.2019. god. u 16.00 sati.
  • Upis primljenih kandidata do 20.09.2019. god. do 12 sati.