Select Page

 

U utorak, 06. juna 2023. godine, u hotelu „Tarčin Forest Resort & Spa“, održan je stručni seminar za nastavno osoblje Fakulteta islamskih nauka pod nazivom „Primjena inovativnih metoda rada u univerzitetskoj nastavi“.

U uvodnom dijelu seminara nastavnom osoblju su se obratili prodekan za kvalitet FIN-a prof. dr. Nedim Begović, dekan prof. dr. Mustafa Hasani, a predavanje o primjeni inovativnih metoda rada u univerzitetskoj nastavi održala je doc. dr. Amina Isanović-Hadžiomerović sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta UNSA.

U drugom dijelu programa, svoja iskustva u izvođenju vježbi u okviru predmeta na kojima su angažovani predstavili su saradnici sa Fakulteta islamskih nauka: dr. Fadilj Maljoki, mr. Azra Kulenović, mr. Mirzeta Brkić, mr. Muhamed Fazlović, mr. Ahmed Čolić i mr. Vedad Hurić. Njihova izlaganja, zajedničke diskusije, sugestije nastavnika i stručne refleksije doc. dr. Isanović-Hadžiomerović, u predstojećem periodu će zasigurno biti doprinos kontinuiranom procesu unapređenja nastave.

U okviru ove aktivnosti, upriličen je program i za administrativno i tehničko osoblje fakulteta. Razmatrani su procesi podrške na fakultetu, odnosno procesi realizacije utvrđenih radnih ciljeva za tekuću godinu. Tokom diskusije bilo je govora i o problemima sa kojima se suočava nenastavno osoblje u procesima podrške, ali i pretpostavkama i načinima za njihovo adekvatno rješavanje.