Select Page

Kao i ranijih godina, i u akademskoj 2022/2023. godini, preko sedamdeset studenata na pet studijskih programa Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (Studijski program za islamsku teologiju, Studijski program za islamsku vjeronauku i religijsku pedagogiju, Studijski program za imame, hatibe i muallime, Master u islamskim studijama i Master za imame) realiziralo je metodički praktikum u većem broju mekteba Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, širom domovine i bošnjačke dijaspore. Praktikum za redovne studente organiziran je u saradnji s Medžlisom Islamske zajednice u Sarajevu, a do sada je realiziran u mektebima sljedećih džemata: Sokolović Kolonija I (Enver-ef. Hošić), Grbavica II (Sejid-ef. Strika) i Istiklal (Edin-ef. Hamzakadić). Studenti su posmatrali izvođenje mektepske pouke od strane pomenutih muallima , a potom i izvodili časove u mektebima. Vanredni studenti su praktikum realizirali u mektebima džemata u kojima borave. Aktivnosti u okviru metodičkog praktikuma u mektebima organizirali su i vodili članovi Katedre za religijsku pedagogiju i religijsku psihologiju na Fakultetu islamskih nauka, prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, voditeljica Katedre, mr. Ahmed Čolić, viši asistent, te Aida Memić, demonstratorica na pedagoškoj i metodičkoj grupi predmeta. Praktikum je realiziran u okviru sljedećih metodičkih predmeta: Metodika vjerske nastave I, Praktikum Metodike vjerske nastave I, Metodika vjerske nastave II, Praktikum Metodike vjerske nastave II, Metodika mektepske nastave, Metodika mektepske nastave II, Kreativnost u vjerskoj nastavi. Na času iz metodičkih predmeta u ljetnom semestru gostovao je u svojstvu stručnjaka praktičara Sejid-ef. Strika prenoseći studentima iskustva rada i organizacije mektepske nastave. Na Studijskom programu za imame, hatibe i muallime težište metodičkog praktikuma je vezano za nastavu u mektebima. Metodički praktikum u mektebima sastoji se iz dva dijela: 1) u zimskom semestru studenti hospitiraju mektepske časove u izvedbi muallima i tokom opservacija vode dnevnike metodičke prakse; 2) u ljetnom semestru studenti izvode ogledne časove pod mentorstvom profesorice, asistenta i demonstratorice. U akademskoj 2022/2023. godini ogledne časove u mektebima realiziralo je preko 60 studenata. Časovi su realizirani sa svim uzrasnim grupama, od predškolske grupe do učenika III nivoa mektepske pouke. Izdvojit ćemo samo neke od tema koje su obrađene: Kako ćemo biti čisti i uredni (predškolska grupa), Ja volim svoje roditelje (predškolska grupa), Kelime-i šehadet s prijevodom (I nivo), Namaski šarti (I nivo), Islamski bonton prilikom jela i pića (I nivo), Sport i rekreacija (I nivo), Namaz čuva i odgaja (II nivo), Moja domovina Bosna i Hercegovina (II nivo), Kalkala (III nivo), Ponašanje u društvu (III nivo), Odabrane žene spomenute u Kur'anu i hadisima (III nivo), Odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice (III nivo) i mnoge druge. Prilikom realizacije praktikuma muallimi su sa studentima podijelili višegodišnje iskustvo rada u mektebu i ponudili im korisne savjete. Iskazujemo zahvalnost Upravi Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu za podršku u realizaciji praktikuma, Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo, te džematima i muallimima na srdačnoj i produktivnoj saradnji, susretljivosti, razumijevanju i prilici da studenti uče od njih. Radujemo se nastavku saradnje.

 

Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević