Select Page

U toku 2018/19 akademske godine, Mirza Medunjanin i hfz. Malik Memić, studenti Fakulteta islamskih nauka, proveli su fakultetsku praksu u Istanbulu, Turskoj.

Po samom dolasku, studenti su svoju praksu započeli u vakufu “Akdav”, gdje su imali nastavu iz arapskog jezika. Ta nastava je bila organizovana na principu konverzacije, što je jedan od najvažnijih segmenata svakog jezika. Nakon toga, dobili su mogućnost da svoju fakultetsku praksu nastave u vakufu “Envar El-Kur’an”. Riječ je o egipatskom vakufu sa sjedištem u Turskoj. Tu su proveli oko mjesec i po, gdje su imali nastavu iz arapskog jezika i kiraeta. Nastava se odvijala tokom sedam dana u sedmici, bez pauze.

Arapski jezik učili su kroz nekoliko metoda i oblasti. Prije svega, izučavali su određene ši’rove (stihove, bejtove) koje su učili napamet, zatim su slušali tefsir sure Jusuf. Nakon toga, učili su određene dove, hadise itd. Nastava se odvijala na arapskom jeziku. Uporedo sa tim, slušali su predavanja i iz kiraeta, koja su bila organizirana na individualnom nivou, gdje su se šejhovi – profesori, prilagođavali svakom studentu posebno i pravili plan i program osmišljen za njih.

Profesori navedenih vakufa nosioci su visokih akademskih titula, te istraživači na polju podučavanja arapskog jezika i kiraeta.

Mirza Medunjanin uspio je napamet naučiti određene sure, koje je položio pred šejhom – profesorom u vakufu. Radi se o surama koje su mnogo teške za hifz, pa je samim tim to veliki uspjeh.  Hfz. Malik Memić, u toku prakse postigao je dva ogromna uspjeha; uspio je položiti hifz cijelog Kur’ana, ali i ispuniti uslove tedžvida, i time dobio sened do Poslanika a.s., po rivajetu Hafsa od Asima.

Nakon završene prakse studentima su uručene diplome na osnovu postignutih rezultata.

“To je zaista jedno novo iskustvo, i smatramo da još uvijek nismo ni svjesni koliko je ta fakultetska praksa pozitivno djelovala i oblikovala nas kao ličnosti, potvrdivši neke od naših stavova i razmišljanja. Nadamo se da ćemo dobiti još prilika za dodatno usavršavanje, koje je iznimno potrebno za oblast kojom se bavimo”, kazali su studenti, uz zahvalu Fakultetu islamskih nauka, svim profesorima koji su pomogli realizaciju prakse, te vakufu “Akdav” i vakufu “Envar El-Kur’an”.

Čestitamo našim studentima, uz dovu da svaki student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, svugdje i uvijek, u najboljem svjetlu predstavlja sebe, fakultet i državu Bosnu i Hercegovinu.