Select Page
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je kao predstavnik Univerziteta u Sarajevu krajem augusta i početkom septembra 2019. godine ugostio predsjednicu Shenandoah Univerziteta iz SAD-a, Tracy Fitzsimmons. Posjetu predsjednice Tracy iznjedrio je Barzanji projekat na kojem od 2018. godine, pored Univerziteta u Sarajevu i Shenandoah Univerziteta, sarađuju još dvije obrazovne institucije: International Islamic University Malaysia i Bridgewater College iz SAD-a. U okviru ovog projekta čuva se uspomena na izuzetno značajnog muslimanskog intelektualca dr. Jamala Barzanjija istraživanjem o ulozi univerziteta na planu zaštite ljudskih prava.
Predsjednica Fitzsimmons je imala svečani prijem u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu od strane rektora i prorektora, te na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu od strane dekana Fakulteta prof. dr. Zuhdije Hasanovića, prodekana za međunarodnu saradnju Fakulteta prof. dr. Aida Smajića, članice administrativne službe Fakulteta Mujesire Zimić-Gljiva, asistenta na pedagoškoj grupi predmeta Ahmeda Čolića, te studentice Mastera u islamskim naukama Alme Memić. U toku posjete Fakultetu razmijenjena su iskustva vođenja Univerziteta odnosno Fakulteta, gdje se govorilo o sličnostima i razlikama, ali i izazovima i mogućnostima s kojima se obje akademske institucije suočavaju. Posjeta predsjednice Tracy bila je u duhu nastavka saradnje na zajedničkom projektu, odnosno nagovještaj prevazilaženja okvira pilot projekta.