Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu danas je upriličen ispraćaj debatnog tima koji će predstavljati Fakultet islamskih nauka na šestom međunarodnom debatnom takmičenju za za fakultetski nivo obrazovanja “Katarska debata”, koje će se u narednim danima održati u Istanbulu. Članovi debatnog tima su:  hzf. Hamdo Solo, student treće godine, te hfz. Amel Didić, hfz. Abdurahman Hadžić i Anes Jugović, studenti druge godine.

Riječi podrške i čestitku u ime Fakulteta su uputili prodekan za finansije prof. dr. Mustafa Hasani, prodekan za nastavu prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekanica za naučno-istraživački rad prof. dr. Zehra Alispahić, te asistent na Katedri za filologiju Kur'ana, mr. Vedad Hurić. Tokom razgovora o procesu priprema i samom takmičenju, profesori su naglasili da je riječ o aktivnosti koja ne treba biti svedana samo na nivo takmičenja. Njene implikacije, kao što su unapređenje kompetencija i vještina, u individualnom smislu, ali i prezentacija Fakulteta islamskih nauka i Bosne i Hercegovine, u općem smislu, šire su od samoga takmičenja i umnogome povećavaju njen značaj.