Select Page

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu učestvuje u projektu „Resilience“

U srijedu 31. marta 2021. godine, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu organiziran je susret predstavnika UNSA i GHB biblioteke. Susretu su prisustvovali prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu na FIN-u, Mr. sci. Osman Lavić, direktor biblioteke, Mr. sci. Hamida Karčić, sekretar biblioteke i Šahsena Đulović, osoba odgovorna za osnose s javnošću.

Na susretu se razgovaralo o Resilience projektu, pod pokroviteljstvom EU programa Horizon 2020.

Opširnije o susretu možete čitati na sljedećem linku: