Select Page

Četvrtak, Mart 24., 2022. – 15:44

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana ceremonija svečane dodjele nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2020. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu već četvrtu godinu u kontinuitetu implementira Pravilnik o nagrađivanju u skladu s kojim se dodjeljuju novčane nagrade za akademsko i naučnoistraživačko osoblje na osnovu rezultata naučnog i umjetničkog rada.

Ovom prilikom dodijeljene su nagrade za 118 članova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 18 organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Za umjetnički rad, te rad u disciplinama od posebnog nacionalnog značaja (historija, književnost, jezik) dodijeljene su 4 nagrade za ukupno 7 kandidata, i to dvije nagrade za višegodišnji doprinos, te dvije nagrade za doprinos umjetnosti, tj. disciplinama od posebnog nacionalnog značaja u 2020. godini.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj obratio se prisutnima i uputio iskrene čestitke dobitnicima nagrada istakavši da i pored minimalnih ulaganja u nauku i umjetnost u Bosni i Hercegovini, rad dobitnika nagrada pokazuje da je bh. naučna i umjetnička produkcija na vrhunskom nivou, te da se vrednovanjem naučnog i umjetničkog rada može postići stimulativni učinak. Prof. dr. Rifat Škrijelj dodatno je naveo da se naučnim i umjetničkim radom postavljaju pozitivni trendovi i otvaraju putevi za nove generacije mladih bh. istraživača i akademskih radnika čije vrijeme tek dolazi i da se nada da će se zajedničkim naporima nastaviti pozitivan trend rasta naučne produkcije na Univerzitetu u Sarajevu, doprinoseći na ovaj način razvoju bh. društva.

Prisutnima se obratio i akademik prof. dr. Dejan Milošević, predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu i uputio čestitke nagrađenima, naglasivši kako se kroz primjenu Pravilnika o nagrađivanju kreira kritična masa naučnika koja će doprinijeti napredovanju Univerziteta u Sarajevu na svjetskim rang listama.

Nagrade su dobitnicima uručili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić.

U ime dobitnika nagrada prisutnima su se obratile prof. dr. Lejla Turulja, dobitnica nagrade koja je na listi dobitnika nagrada za 2020. godinu ostvarila najveći broj bodova, kao i prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić dobitnica nagrade za višegodišnji doprinos umjetnosti.

Prof. dr. Lejla Turulja istakla je značaj univerziteta i aktivnosti akademske zajednice za progres društva, te u tom kontekstu važnost praćenja svjetskih trendova i izvrsnosti. Uz poruku da je važno ne odustati bez obzira na različita ograničenja sa kojima se akademska i istraživačka zajednica suočava, naglasila je i kako je izuzetno važno da je Univerzitet u Sarajevu prepoznao naučni rad, te putem nagrađivanja afirmira njegov značaj u zadnje četiri godine.

O značaju umjetnosti, umjetničkog rada i nagrada koje su dodijeljene u ovoj oblasti, govorila je prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić. Izrazila je zahvalnost Univerzitetu u Sarajevu na tome što prepoznaje i nagrađuje zalaganja i doprinos akademskih radnika u oblasti umjetnosti kao i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu sa koje dolazi. „Upravo zahvaljujući umjetnosti svijet nas doživljava u drugačijem svjetlu i prepoznaje kvalitete kojima kao društvo raspolažemo“ naglašeno je na kraju svečane dodjele nagrada.

*Album fotografija sa svečanosti objavljen je na Facebook stranici Univerziteta u Sarajevu: https://www.facebook.com/univerzitet.unsa