Select Page

Obavijest!

Univerzitet u Sarajevu će Konačne rang liste za upis studenata u prvu  godinu I ciklusa studija  objaviti  u srijedu  13.07.2022. godine.

Nakon objavljivanja konačnih rang listi studenti će se moći upisati.

Dokument u prilogu sadrži sve informacije šta je potrebno za upis.

Dokumenti potrebni za upis za 2022-23

Molimo Vas da ga pažljivo pročitate.

Hvala na razumijevanju!