Select Page

U okviru predmeta Islamska misija (Da’va), studenti Fakulteta islamskih nauka redovno volontiraju po 25 h u raznim nevladinim organizacijama i udruženjima, nakon čega dobivaju potvrdu o volontiranju i pišu izvještaj. Ove godine šest studenata svoju obavezu volontiranja obavlja na jednoj od pet platformi u Media centru Islamske zajednice, a dva studenta u Infohouse-u.

Ovo je jedinstvena prilika da studenti steknu širi uvid u različite oblike vršenja islamske misije, ali i da pokušaju pronaći sebe u nekim od ponuđenih platformi. Studenti su u okviru volonterskog angažmana obavili nekoliko intervjua, prisustvovali nekim važnim događajima i radionicama, dijelili letke, snimili radio emisiju i objavili nekoliko objava koje su lično napisali.