Select Page

U ponedjeljak, 13. septembra 2021. godine u posjeti Fakultetu islamskih nauka boravio je vršilac dužnosti ambasadora Pakistana, gosp. Shakaib Rafique. Tom prilikom susreo se sa dekanom, prof. dr. Zuhdijom Hasanovićem, prof. dr. Džemaludinom Latićem, te prof. dr. hfz. Aidom Smajićem, prodekanom za međunarodnu saradnju.

Muhammed Ikbal, njegova katedra na Fakultetu islamskih nauka, važnosti njegove misli za savremena pitanja međureligijskog dijaloga i suživota, te moguće aktivnosti u cilju promoviranja Ikbalovih razmišljanja u tom pogledu, samo su neke od tema o kojima je bilo riječi prilikom ove posjete. Također, razgovaralo se i o mogućnostima dalje saradnje.