Select Page

U prilogu znanstveni rad naših profesora. Orhan Jašić i Senad Ćeman, „Zaklada za životinje u muslimanskoj kulturi – teološko moralna refleksija“, Gradovrh, Časopis Matice hrvatske u Tuzli XVI (16) (2020), str. 241-281.

Zaklada za životinje u muslimanskoj