Select Page

U petak, 27. 09. 2019. godine svečanim programom završen je četvrti intenzivni kurs arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka. Obilježen je svečanim programom uz prisustvo uprave Kulturnog centra „Kralj Fahd“ i predstavnika FIN-a.

Studenti su priredili kratak program u znak zahvalnosti Centru i Fakultetu na pruženoj prilici, nakon čega su Predstavnici FIN-a i KC „ Kralj Fahd“ uručili diplome studentima za uspješno završen kurs.

Studenti su, prema ocjenama predavača, pokazali visok nivo predanosti radu i učenju, uz disciplinu i poštivanje pravila nastave i kodeksa ponašanja u Centru.

Nadamo se da će stečeno znanje biti od koristi našim studentima, ali i ohrabriti ih da se intenzivnije posvete izučavanju ovog jezika tokom studija.