Select Page

U Sarajevu je danas završen dvodnevni Međunarodni simpozij “Naučna misao imama El-Maturidija (853-944)”. Predsjednik Naučnog odbora Simpozija prof.dr. Džemal Latić pročitao je radnu verziju završne deklaracije Simpozija, u kojoj učesnici izražavaju važnost jačanja svijesti muslimana o opasnostima sekti i sektašenja.

„Učesnici Međunarodnog simpozija ‘Naučna misao imama El-Maturidija (853-944)’, održanog u Sarajevu 20. i 21. novembra 2019. godine u organizaciji fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Ankari, Fakulteta islamskih nauka Univerziteta Fatih Sultan Mehmet Vakıf u Istanbulu, Udruženja Ilmijje Islamske zajednice (IZ) u BiH i Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, nakon svojih izlaganja i diskusija koje su o izlaganjima vođene donose sljedeću izjavu:

Imam Maturidi je čuvar akaidskih i fikskih učenja koja je sabrao imami azam Ebu Hanife, a Ebu Hanifino mišljenje je da su ta učenja ono najvrjednije što je objavljeno svim Allahovim vjerovjesnicima i poslanicima.

Osnivači mezheba ne razlikuju se u akaidskim učenjima. Ta učenja i njihovi mezhebi čuvaju jedinstvo muslimana i zalog su mirnog života islamske civilizacije sa svim drugim civilizacijama.

Učesnici Simpozija iz Turske i Bosne i Hercegovine pozivaju svu ulemu da nastave istraživati akaid i misao imama Ebu Mensura Maturidija i objašnjavati ih imamima, studentima i svim muslimanima, te pobijati sva sektaška učenja koja se i danas javljaju u svojim određenim formama. Zbog toga učesnici ovog simpozija izražavaju važnost jačanja svijesti muslimana o opasnostima sekti i sektašenja te neophodnosti borbe protiv sektašenja na svim poljima.”

Dr. Latić je najavio da će u petak objaviti zvaničnu verziju deklaracije.

Član Naučnog i Organizacionog odbora konferencije dr. Orhan Bajraktarević za Simpozij je rekao da se radi o „razgovoru o imamu Maturidiju, a on je imam muslimana Bošnjaka u akaidu.“

„Ebu Hanife i imam Maturidi su naši predstavnici ehli sunneta ve-l džemata. Ono što je značajno jeste činjenica da se prvi put desio simpozij o ovom imamu. Imami u mektebu i profesori na fakultetu uvijek ponavljaju da je naš imam u akaidu El-Maturidi, ali o njemu ništa nismo imali, jer nije bilo govora. Dakle, sada smo imali reprezentativan govor iz Turske na akademskom nivou. Imali smo vrlo kvalitetan razgovor o obnovi reaktuelizacije Maturidija i obnovi njegove misli u BiH. On je za nas značajan jer nam kao racionalista u razumijevanju islama omogućava jednu neometanu balkansku i evropsku komunikaciju. Preko Maturidija, mi smo Evropi razumljiviji. Imam Maturidi je u mišljenju, u vjerovanju, u doktrini, teorijskom dijelu utemeljenja islama, a Ebu Hanife u pravnom smislu, u praktičnoj primjeni islama koju mi realiziramo“, kazao je dr. Bajraktarević.

Najavio je da će radovi predstavljeni na simpoziju biti štampani i dostupni medresama, imamima i profesorima.