Select Page

U četvrtak, 25. januara 2024. god. završen je prvi ciklus kursa “Uvod u izučavanje islama II”. Značajno je istaći da je Fakultet islamskih nauka ove akademske godine prvi put organizovao napredni nivo kursa. Program je počeo 16. oktobra, pratilo ga je 15 učesnika, a predavanja su se mogla pratiti i u učionici i online, putem fakultetske e-platforme, što je također prvi put da se jedan ovakvav program realizuje na taj način.

 

„Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs Uvod u izučavanje islama II“ oslanja se na tradiciju programa „Diploma u islamskim naukama“ koji je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizovao u periodu od 2005. do 2022, kada je, uz određene tehničke izmjene, promijenjen i naziv programa. Novi naziv programa od tada je “Uvod u izučavanje islama”. Namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima koja su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine. Napredni nivo programa namijenjen je učesnicima koji su završili prvi nivo ovoga programa.