Select Page

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa, te odluke i kriteriji za upis na drugi ciklus studija u prilogu.

 

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa 2019-2020-juni FIN 310519

Odluka kriteriji upisa II ciklus master islamskih studija 2019

Odluka kriterij upisa II ciklus master Imameta 2019

Odluka kriterij upisa II ciklus master Islam u Evropi eng 2019

Prijavni list za upis u ak 2019-2020 I ciklus