Select Page
Univerzitet u Sarajevu – Fakultet islamskih nauka organizuje ljetnu školu iz Islamske umjetnosti koju će voditi profesor Emilio Alzueta, na engleskom jeziku, pod naslovom “Beauty, reality and the Islamsic tradition”. Škola će se održavati u prostorijama Fakulteta islamskih nauka od 15. do 18. jula u jutarnjim satima.

Studenti, studentice i drugi zainteresovani mogu se prijaviti ili uputiti dodatna pitanja putem e-maila: azra.kulenovic@fin.unsa.ba.

Program Ljetne škole:

Summer School 2024 – programe