Select Page

Obavješenje o odbrani magistarskog rada Emira Brašnjića

OBAVJEŠTENJE izmjena termina odbrane završnog rada Emir  Brašnjić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:  ” Racionalistička misao imama Maturidija i njen značaj za muslimane u Bosni i Hercegovini” dana...

Ispraćaj lektorice za engleski jezik, Margaret Engel

  Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 6. juna 2023. godine, upriličen je zvanični ispraćaj lektorice za engleski jezik, Margaret Engel, koja je u okviru Fulbright programa boravila na Fakultetu islamskih nauka tokom akademske...

Konačne rang-liste primljenih studenata na prvom upisnom roku

Konačne rang-liste primljenih studenata na prvom upisnom roku u prilogu: Dokumenti potrebni za upis za 2023-24_PRVI put upisani Konačna rang-lista_IVRP vanredni_14.7. Konačna rang-lista_IVRP redovni_14.7. Konačna rang-lista_IT vanredni_14.7. Konačna rang-lista_IT...