Select Page

Slijedom javnog poziva za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu u organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu uz sufinansijsku podršku  (program B.3) Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo organizirao je naučni skup (12–13.06.2023) pod nazivom

“Trendovi u visokom obrazovanju i jačanju nastavne i naučno-istraživačke saradnje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Shenandoah univerziteta (SAD)”

https://fin.unsa.ba/naucni-skup-u-organizaciji-fin-a-trendovi-u-visokom-obrazovanju-i-jacanje-akademske-saradnje-univerziteta-u-sarajevu-fakulteta-islamskih-nauka-i-shenandoah-univerziteta-sad/

Naučni skup organiziran je na temelju  prethodno uspostavljene akademske saradnje Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Shenandoah u Winchesteru (SAD) na projektu Jamal Barzinji. Tim povodom profesori Univerziteta Shenandoah, dr. Amy Sarch, prorektorica za nastavu, i dr. Jeff Coker, dekan Koledža umjetnosti i nauka i profesor historije, boravili su na Univerzitetu u Sarajevu (10–14. juni 2023) i učestvovali u realizaciji naučnog skupa.

Pomenuti naučni skup kao i radni sastanci u okviru Barzinji projekta u projekciji su imali nastavak  jačanja nastavne i naučno-istraživačke saradnje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Univerziteta Shenandoah. Jačanje saradnje nastavljeno je u toku druge polovine 2023. godine kroz istraživačku nastavnu saradnju, potom učešće profesorice i studentice Fakulteta islamskih nauka na konferenciji koja je održana u oktobru  2023. godine na Shenandoah  Univerzitetu. https://fin.unsa.ba/prof-dr-dina-sijamhodzic-nadarevic-i-studentica-aida-memic-na-konferenciji-na-shenandoh-univerzitetu-sad-govorile-o-ucescu-u-medjunarodnim-coil-projektima/

Zahvaljujemo se  Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na sufinansijskoj  podršci organizacije naučnog događaja.